Fadasebilde Skitorget, Skeikampen, Thon Eiendom

Kjøpsprosessen på Skeikampen

Fremgangsmåte for kjøp av leilighet på Salgstrinn 1 - Skitorget.

Dersom du ønsker å være med på salgsstart, må kjøpstilbud, med avklart finansiering, bli levert senest torsdag 7. februar innen kl. 12.00 til Thon Eiendom.

Med avklart finansiering menes at banken er orientert om kjøpet, og at det oppgis en kontaktperson ved finansieringsinstitusjon med kontaktinformasjon. Alternativt så kan finansieringsbevis fra finansieringsinstitusjon vedlegges ved innsendelse av kjøpstilbud.

Det er salg til faste priser og det vil bli foretatt loddtrekning om flere melder seg for samme bolig. Det er lurt å oppgi alternativ 2, 3 og 4 i prioritert rekkefølge hvis flere leiligheter er aktuelle, og man ønsker å sikre seg større mulighet for tilslag på leilighet. Det er mulig å sette opp så mange alternativer du ønsker.

Kunden blir bundet til det første ledige alternativet som man har satt opp.
Det er derfor viktig og ikke sette opp alternativer som ikke er aktuelle/ikke ønsker.

Det er kun mulig å få tilslag på én leilighet pr. kjøpstilbud.

Dersom det er ønskelig å kjøpe to leiligheter, må det sendes inn to kjøpstilbud.

Du kan levere kjøpstilbudet på to måter:

1) Kjøpstilbud mailes til boligsalg@olavthon.no med kopi av legitimasjon.

2) Kjøpstilbud leveres inn på vårt hovedkontor i Stenersgata 2 v/ Oslo city.

Vi vil feste loddnummer til hvert kjøpstilbud, slik at hvert kjøpstilbud tilsvarer ett lodd i trekningen.

Innen fredag 8. februar vil vi avklare finansieringen på innlagte bud og gjennomføre loddtrekning. Dette foretas på vårt hovedkontor i Stenersgata 2. Etter trekning vil hver enkel bli kontaktet vedr. resultatet.

Klikk her for å laste ned skjema for kjøpetilbud

Med vennlig hilsen
Thon Eiendom