Om Thon Eiendom

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, som eies av Olav Thon Stiftelsen. Divisjonen består av bolig, kjøpesenter og næringseiendom. Olav Thon Gruppen eier ca. 480 eiendommer i Norge og 25 i utlandet, og eier/forvalter 111 kjøpesentre i Norge og Sverige.

Vi vil hjelpe deg å finne kontoret, boligen eller forretningslokalet du trenger for å lykkes. Dette kan vi gjøre fordi vi har stor bredde i vår eiendomsportefølje, som igjen tilbyr deg fleksibilitet og muligheter for å finne eksakt det du har behov for. Vår lange erfaring gjør at vi raskt ser løsninger for ditt behov.

Illustrasjon av kjøpesenterIllustrasjon av Lagunen Storsenter i Bergen. 

Markedsledende på kjøpesenter i Norge

Olav Thon Gruppen eier eller forvalter 100 kjøpesentre i Norge, og av disse er 71 hel- eller deleide. De resterende 29 sentrene forvaltes av gruppen. I 2016 drev konsernet 7 av de 10 største kjøpesentrene i Norge. 

Totalomsetningen i Norge oppnådde en økning på ca. 3,0 %, tilsvarende NOK 1.960 mill. fra 2015 og endte på totalt NOK 66.284 mill.

Mer om kjøpesenter i Norge.

Illustrasjon av kjøpesenterIllustrasjon av Mirum Galleria, kjøpesenter i Sverige. 

En stor kjøpesenteraktør i Sverige

I Sverige eier eller forvalter Olav Thon Gruppen 12 kjøpesentre. De svenske kjøpesentrene omsatte totalt for SEK 12.909 mill. i 2016, en økning på SEK 102 mill. 

MER OM kjøpesenter i Sverige.

 

Illustrasjon av Diagonale - endringer på illustrasjon kan forekommeIllustrasjon av Diagonale i Bjørvika.

Næringslokaler

Vi har over 200 000 m² kontorlokaler i Oslo sentrum, og kan tilby alt fra 15 m² enkeltkontor til større lokaler helt opp til 8 000 m².

I Oslo har vi godt beliggende eiendommer med lokaler i handlegater som passer til alt fra high-end konsepter til nisjebutikker.

Mer om næringseiendom.

Illustrasjon av Parkodden boligrosjekt - endringer på illustrasjon kan forekommeIllustrasjon av Parkodden boligprosjekt i Strømmen.

Stor boligportefølje i sentrumsnære områder

Vi har solgt mer enn 1500 boliger i Oslo og Akershus, og har til enhver tid en løpende portefølje med spennende boligprosjekter.

Mer om bolig til salgs.

Vi har også ca. 1100 leiligheter for utleie i Oslo-området, og er med det en av de største aktørene i Oslo.

Mer om bolig til leie.