Leie markedsplass

Ønsker du å leie standplass eller annonsere på digitale skjermer ved noen av våre sentre, ta gjerne kontakt med Clear Channel Norway for informasjon/tilbud:

E-post: markedsplass@clearchannel.no
Tlf.: 02154
Merk hvilket senter, hvilken periode og hvilken aktivitet forespørselen gjelder.

Les mer på clearchannel.no.


Are you interested in hiring promotion areas or advertising on digital screens at any of our shopping centres, please contact Clear Channel Norway for information/offers:

E-mail: markedsplass@clearchannel.no
Phone: +47 22 02 34 00
Note which centre, which period of time and what kind activity the request applies.