Kjøpesenter

Olav Thon Gruppen eier eller forvalter 96 kjøpesentre i Norge og 12 i Sverige. Av disse er 79 hel-/deleide kjøpesentre, og 29 i forvaltning for eksterne eiere. I 2015 var butikkomsetningen i de norske kjøpesentrene NOK 62,5 mrd. og SEK 11,2 mrd. i de svenske sentrene.

Ved utgangen av 2015 drev vi 8 av de 10 største kjøpesentrene i Norge.

Etter over 30 år i bransjen har vi bygget opp god erfaring og bred kompetanse innenfor både senterdrift- og forvaltning. Som Norges største kjøpesenteraktør kan vi også tilby kjøpesenterlokaler over hele Norge, fra Svalbard i nord til Mandal i sør. 

Leietakere

Hver dag jobber vi med å finne de beste aktørene til sentrene våre. Vi ønsker å skape et best mulig miljø for at leietakere skal drive lønnsomt. Vi stiller store krav til oss selv, men det stilles også krav til profesjonell drift og adferd av våre leietakere.

Butikkmiks

Vår oppgave er å skape den ultimate butikkmiksen der det er plass til både de små enkeltbutikkene og de store kjedene. Med de riktige konseptene skal våre kjøpesentre gi kunden et spennende og komplett tilbud.

Beliggenhet

Alle våre kjøpesentre er strategisk plassert i områder med høy befolkningstetthet, og er viktige møteplasser i de områdene vi er representert. De fleste sentrene ligger også ved et trafikknutepunkt som gjør det enkelt for kundene å besøke sentrene.

Bygningen

God logistikk er en av forutsetningene for å lykkes med kundeflyten i et senter. Vi har fokus på dette både når vi bygger nytt, samt ved ombygging eller utvidelse av eksisterende kjøpesentre.

Senterledelse

Alle våre kjøpesentre driftes av en administrasjon med lang erfaring, bred kompetanse og god lokalkunnskap innenfor sitt marked. Det gis ansvar og beslutningsmyndighet ute på hvert senter og som vi selv sier: ”All business is local!”

Forvaltning

For at våre sentre skal driftes optimalt, har vi stort fokus på renhold, sikkerhet, vedlikehold og miljø. Våre fellesarealer skal være trivelige for kundene og gi en god shoppingopplevelse.

Utvikling

Vi utvikler og fornyer våre kjøpesentre kontinuerlig slik at de til enhver tid skal fremstå som konkurransedyktige og bli et naturlig førstevalg for kundene innenfor sitt marked.