Kjøpesenter

Olav Thon Gruppen eier eller forvalter 97 kjøpesentre i Norge og 12 i Sverige. Av disse er 72 hel-/deleide kjøpesentre, og 35 i forvaltning for eksterne eiere. I 2014 var butikkomsetning i de norske kjøpesentrene for NOK 58,7 mrd. og SEK 10,4 mrd. i de svenske sentrene.

Ved utgangen av 2014 drev vi 8 av de 10 største kjøpesentrene i Norge.

Vi jobber hver dag med å finne gode løsninger for leietakere i våre kjøpesentre. Etter mange år i bransjen har vi bygget opp god erfaring og bred kompetanse innenfor både senterdrift- og forvaltning. Vi har ansvaret for utleie av alle lokaler på sentrene våre.

Leietakere

Hver dag jobber vi med å finne de beste leietakerne til sentrene våre. Miljøskaping har alltid vært høyt prioritert, og vi ønsker å skape en best mulig ramme for at leietakerne skal drive lønnsomt. Vi stiller store krav til oss selv, men det stilles også krav til leietakere om profesjonell drift og adferd.

Butikkmiks

Vi arbeider for å skape den ultimate butikkmiksen der det er plass til både de små enkeltbutikkene og de store kjedene. Med de riktige konseptene skal våre kjøpesentre gi kunden et spennende og riktig totaltilbud.

Beliggenhet

Alle våre sentre ligger strategisk plassert i områder med høy befolkningstetthet, og i de fleste tilfeller i et trafikknutepunkt som gjør det enkelt for kundene å besøke sentrene.

Bygningen

God logistikk er en av forutsetningene for å lykkes med kundeflyten i et senter. Vi har fokus på dette både når vi bygger nytt, samt ved ombygging eller utvidelse av eksisterende kjøpesentre. Som et ledd i dette jobber vi også med å utarbeide gode parkeringsmuligheter for sentrenes kunder.

Senterledelse

Alle våre kjøpesentre driftes av en administrasjon med lang erfaring, bred kompetanse og god lokalkunnskap innenfor sitt marked. Det gis ansvar og beslutningsmyndighet ute på hvert senter og som vi selv sier: ”All business is local!”

Forvaltning

For at våre sentre skal driftes optimalt, har vi stort fokus på renhold, sikkerhet, vedlikehold og miljø. Våre fellesarealer skal være trivelige for kundene og fremheve butikkene på best mulige måte.

Utvikling

Vi utvikler og fornyer våre kjøpesentre kontinuerlig slik at de til enhver tid skal fremstå som konkurransedyktige og bli et naturlig førstevalg for kundene innenfor sitt marked.