Kjøpesenter

Olav Thon Gruppen eier eller forvalter 98 kjøpesentre i Norge, og av disse er 71 hel- eller deleide. De resterende 29 sentrene forvaltes av gruppen. I 2016 drev konsernet 7 av de 10 største kjøpesentrene i Norge. 

Totalomsetningen i Norge oppnådde en økning på ca. 3,0 %, tilsvarende NOK 1.960 mill. fra 2015 og endte på totalt NOK 66.284 mill.

Resultater for våre svenske sentre

I Sverige eier eller forvalter Olav Thon Gruppen 12 kjøpesentreDe svenske kjøpesentrene omsatte totalt for SEK 12.909 mill. i 2016, en økning på SEK 102 mill. 

Leie lokale på kjøpesenter

Etter over 30 år i bransjen har vi bygget opp god erfaring og bred kompetanse innenfor både senterdrift- og forvaltning. Som Norges største kjøpesenteraktør kan vi også tilby kjøpesenterlokaler over hele Norge, fra Svalbard i nord til Mandal i sør. 

Vi er stadig på utkikk etter konsepter for å fornye butikkmiksen på våre sentre.

FYLL UT SKJEMA OG VI VIL HJELPE DEG Å FINNE RIKTIG LOKALE.
Tips og råd om kjøpesenter

Enten du ser etter nye lokaler eller ønsker å pusse opp eksisterende, kan du få gode råd og tips fra våre inspirasjonsartikler. Vi i Thon Eiendom sitter på stor kunnskap og erfaring om kjøpesenter, og har gjennom årene hjulpet og veiledet flere av våre leietakere til å få tilpassede lokaler. 

LES TIPS OG RÅD OM KJØPESENTER.
Leietakere

Hver dag jobber vi med å finne de beste aktørene til sentrene våre. Vi ønsker å skape et best mulig miljø for at leietakere skal drive lønnsomt. Vi stiller store krav til oss selv, men det stilles også krav til profesjonell drift og adferd av våre leietakere.

Butikkmiks

Vår oppgave er å skape den ultimate butikkmiksen der det er plass til både de små enkeltbutikkene og de store kjedene. Med de riktige konseptene skal våre kjøpesentre gi kunden et spennende og komplett tilbud.

Beliggenhet

Alle våre kjøpesentre er strategisk plassert i områder med høy befolkningstetthet, og er viktige møteplasser i de områdene vi er representert. De fleste sentrene ligger også ved et trafikknutepunkt som gjør det enkelt for kundene å besøke sentrene.

Bygningen

God logistikk er en av forutsetningene for å lykkes med kundeflyten i et senter. Vi har fokus på dette både når vi bygger nytt, samt ved ombygging eller utvidelse av eksisterende kjøpesentre.

Senterledelse

Alle våre kjøpesentre driftes av en administrasjon med lang erfaring, bred kompetanse og god lokalkunnskap innenfor sitt marked. Det gis ansvar og beslutningsmyndighet ute på hvert senter og som vi selv sier: ”All business is local!”

Forvaltning

For at våre sentre skal driftes optimalt, har vi stort fokus på renhold, sikkerhet, vedlikehold og miljø. Våre fellesarealer skal være trivelige for kundene og gi en god shoppingopplevelse.

Utvikling: Nye prosjekter på kjøpesenter

Kjøpesentre utvikles og fornyes kontinuerlig for å møte dagens konkurranse og være et naturlig førstevalg for kundene.

LES MER OM AKTUELLE PROSJEKTER