Næringseiendom

Trenger du hjelp til å finne drømmelokalet

Vi er 10 personer med høy kompetanse og lang erfaring både med utleie og forvaltning av eiendom. Vi har ansvaret for utleie og forvaltning av gruppens kontorlokaler, hoteller, kombinasjonslokaler med lager, samt forretninger på gateplan hovedsakelig i Oslo sentrum.

Det som kanskje ikke alle kjenner til, er mangfoldet i vår eiendomsportefølje.

Vi har til sammen ca. 480 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Dette er bl.a. kontoreiendommer i alle standarder; fra stort og flott til mindre og enklere. I Oslo vest har vi Vika Atrium med sitt finans-, revisor- og advokatmiljø.  I Oslo sentrum har vi flere store og mellomstore kontorløsninger med kort avstand til Oslo S. I sentrum øst har vi flere gårder som huser kunstnere, ideelle organisasjoner og foreninger.

Kontakt oss i dag for hjelp!
Vi har lokaler i alle varianter

Vi gjør alt vi kan for å finne lokaler som passer din virksomhet ut i fra dine kriterier og ønsker, og ut fra hva vi har eller får ledig i vår portefølje. Vi jobber på tvers i avdelingen og fanger derfor opp alle søk, og jobber aktivt for å kunne løse ditt behov.

Hvis det skulle oppstå behov for større areal i løpet av leietiden, så vil vi også være fleksible til å kunne løse dette.

Les artikkel: 
Sats på et fleksibelt lokale som tåler vekst
Egen forvaltning av alle våre eiendommer

Vi forvalter selv alle våre eiendommer, og vi har eget team med drifts- og vedlikeholdsansvarlige. Disse ivaretar de forskjellige behov som kan oppstå på en eiendom eller i et lokale.

Sentralt i vår forvaltning står våre ca. 25 vaktmestere. Vaktmesterne ivaretar eiendommene og er ansvarlige for den daglige driften.